Language: English Español Русский Українська Help!Вхідні дані1
Корисне навантаження із затримкою2 мс або кадрів3 у кожному пакунку.
RTP
UDP
IP
Тип мережі
 Придушення тиші4      RTCP5      канал(и)6

Результати
Пропускна здатність
Середня7: kbps
Максимум8: kbps
Частота відсилання пакунків12
Середня: pps
Максимум: pps
Затримка9
Кадр: ms
Буфер: ms
Вирахувана: ms
Продуктивність
DSP MIPS10:
MOS11:

Пояснення:

 1. Оберіть тип "корисного навантаження", а також додаткові опціі (за необхідності), які мають бути враховані при розрахунках. Наприклад, якщо вибрано "RTP", буде розрахована пропускна здатність для RTP та RTP заголовку, але заголовки UDP, IP, та заголовки нижчих рівнів враховані не будуть.
 2. Вкажіть затримку (у мілісекундах) та кількість кадрів у пакеті. Достатньо вказати лише одну з величин, калькулятор вирахує другу автоматично.
 3. Для кодеків, передача в яких базується на кадрах, таких як G.723.1, це поле визначає кількість кадрів у пакунку (frames per packet) або fpp. Для кодеків, передача в яких базується на вибірках, таких как G.711, це поле визначає кількість вибірок у пакунку. Зверніть увагу: калькулятор не дотримується визначення "кадр" для H.323, який складається з восьми вибірок. Якщо це незручно для вас, вкажіть затримку замість кількості кадрів.
 4. Зменшує завантаження канала приблизно на 50% від значення без придушення тиші. (Данне значення зазвичай варіюється в межах від 35% до 80%. 50% - золота середина :) ). SID не береться до уваги при розрахунках.
 5. Збільшує навантаження на канал в протилежному напрямку, враховуючи трафік RTCP. Завантаження канала (не враховуючи заголовки пакунків нижчого рівня), збільшується на 5%. RTCP навантаження може бути і менше, це приблизне значення.
 6. Кількість однонаправлених каналів. Для розрахунку завантаження дзвінка в двох напрямах вкажіть "2" у цьому полі.
 7. Середнє навантаження = Максимальне навантаження - трафік тиші ("придушення тиші" відмічено).
 8. Максимальне навантаження на канал. Коли використовується придушення тиші в каналі з фіксованною пропускною здатністю, необхідно враховувати саме цей параметр, тому що коли звуковий сигнал присутній, параметр "Середнє навантаження" вже неінформативний. Наприклад, розраховане середнє навантаження на канал 22,4 кбіт/с. В такому разі PPP канала з шириною 33,6 кбіт/с повинно бути достатнім для передачі кодеком G.729 одного кадру в пакунку із використанням RTP придушення тиші. Насправді ж, коли присутній звуковий сигнал, знадобиться канал шириною 44.8kbps, тому в даному разі кодек G.729 не подійде.
 9. Затримки при передачі пакунків.
 10. MIPS, що потребує пара енкодер/декодер. Ця величина може сильно змінюватися в залежності від кодека та інших параметрів мережі.
 11. Mean Opinion Score суб'єктивна величина і залежить від багатьох факторів: разміру вибірки, складу звукового сигналу, методу розрахунку. Тут приводяться значення для аудіо сигналу без втрати пакунків. Слід пам'ятати, що різні кодеки дають різну якість сигналу при одних і тих же втратах пакунків.
 12. Частота слідування пакунків.

Other Online VoIP Bandwidth Calculators

Standalone VoIP Bandwidth Calculators

Authorized Mirror Sites